رهبر انقلاب: شما مثل بچّه‌های من هستید، امیدهای ما هستید، آینده ما و این کشور دست شماست. ما که میرویم؛ شمایید که هستید و این کشور را باید اداره کنید. ۹۵/۸/۱۲