تصاویر دیده نشده از شهید حاج مصطفی رشید پور

حاج مصطفی رشید پور از آغاز جنگ تحمیلی و از درسن ۱۶ سالگی(سال ۱۳۶۲) به جبهه ها عزیمت،  و در بیشتر عملیات ها و مناطق جنگی شرکت فعال داشتند . حاج مصطفی رشید پور در عملیات هائی همانند خیبر ، بدر ، والفجر۸ ، کربلای۴ و ۵ ، نصر۴ و ۸ ، والفجر۱۰ و … حضور داشتند.  و در دو مرحله مجروح و به درجه جانبازی نایل شدند . مصطفی رشید پور رزمنده قدیمی گردان های امیرالمومنین ، جعفرطیار ،کربلا  و … که همزمان با عملیات آزاد سازی شهر نبل و الزهرا در سوریه حضور داشت و در منطقه ریف دمشق(غوطه شرقی) مجروح شد صبح روز یکشنبه ۷ شهریور۹۵ به خیل شهدا پیوست .
 تصاویرشهید را در ادامه ببینید.
 

۱۲۱۰۷۱۵۳۰۱۳۵۳۰۱IMG-20160828-WA0009-600x1067

۲۴IMG-20160828-WA0012