X
تبلیغات
زولا


شهید غلامرضا رهبر اولین گزارشگر شهید صدا و سیما است که هیچ گزارشی از این شهید بدون ذکر آیه ای از قرآن به گوش نمی رسید.

 آخرین بار صدای وی از عملیات کربلای 4 و 5 شنیده شد. سرانجام این رادمرد حماسه ساز در تاریخ 16/10/1365 در سن 29 سالگی به دیدار حق شتافت و هیچگاه پیکر پاکش بازنگشت.
مادرش تاکنون نتوانسته قبول کند پسرش به شهادت رسیده و هنوز هم وقتی تلفن خانه به صدا در می آید گمان می کند فرزندش است که با او تماس گرفته است.
از شهید رهبر دست نوشته ای به جا مانده که خیلی خواندنی است. او نوشته است که:
ما پیروان نسل زینبیم(ع) غیرت زینب در رگ های ماست و قدرت حسینی در دست هایمان؛ قلبمان از علی(ع) است، خلقمان از محمد(ص) و زبان ما از فاطمه(س) . این قلم ها امانتند و روزی بابت این امانت از ما سوال خواهند کرد
فرازی از وصیت نامه شهید:
دنیای آبادان با دنیای خارج از آن تفاوت دارد . آبادان برای ما دنیای معنویات و الهیات و این جنگ برای ما کلاس درس است .
این راه الهی است که خود انتخاب کرده ام و از خدا می خواهم که اگر کشته شدم و یا زخمی گشتم فقط به خاطر او و در راه او بوده باشد .
خدا را فراموش نکنی ، نماز ، عبادت ، تقوا را پیشه راه خود کنید . کمی به درون خود بنگریم و از زندگی پست مادی و لنجنزار و غرب گرایی بیرون آییم و ببینیم آنچه را که اسلام حکم کرده چقدر به نفع ماست و بنگریم که ما چقدر در اشتباهیم و متوجه نیستیم . وصیت نامه های شهیدان را بخوانیم و بخود بیائیم و درس زندگی را از علی(ع) و درس شهادت را از حسین(ع) بیاموزیم .
روحش شاد و یادش گرامی